Ngày 25/3/2019, trường THCS Ngọc Lương tổ chức hoạt động ngoại khóa “Ngày hội tiến bước lên Đoàn”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập ...